BLOG GRANNA sklep.granna.pl - sklep internetowy - gry edukacyjne Granny
GRANNA na Facebooku GRANNA na YouTube
sklep.granna.pl Nowości Nasze gry Gdzie kupić? Gry na zamówienie Wsparcie edukacji DotacjeKontakt

Dotacje

DZIAŁANIE 6.1 - „Rozwój przedsiębiorstwa GRANNA sp. z o.o. poprzez eksport.”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z funduszu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz ze śroków budżetu państwa.

Dotacje na innowacje .

Celem projektu jest rozwój firmy poprzez eksport w oparciu o przygotowany Plan rozwoju eksportu.

Wdrożenie planu pozwoli na:

Cele zostaną zrealizowane poprzez udział przedsiębiorstwa w zagranicznych imprezach targowo wystawienniczych w charakterze wystawcy oraz organizacji i udziału w misjach gospodarczych.

 

Dane teleadresowe do osoby zajmującej się projektem:
Adres e-mail: info@granna.pl
Telefon: 22-677-21-32

 

DZIAŁANIE 8.2 – WSPIERANIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B

GRANNA Sp. z o.o.informuje, że realizacja projektu nr WND-POIG.08.02.00-14-015/14

„Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w obszarze komunikacji z partnerami”

jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 

Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

 

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Więcej informacji na temat projektu udziela Pan Konrad Falkowski pod nr tel. +48 22 677 21 32

 

Przydatne strony: www.poig.gov.pl www.europa.eu www.mrr.gov.pl

 

DZIAŁANIE 1.5 – WDROŻENIE OPATENTOWANEJ TECHNOLOGII PRODUKCYJNEJ

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z funduszu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze śroków budżetu państwa.

 

„Podniesienie konkurencyjności firmy GRANNA Sp. z o.o. poprzez wdrożenie opatentowanej technologii produkcyjnej”

Wartość dofinansowania: 2 000 000,00 PLN

Wartość projektu: 4 880 000,00 PLN

Beneficjent: Granna Sp. z o.o.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Głównym celem realizacji projektu było podniesienie konkurencyjności firmy GRANNA Sp. z o.o. Wzrost konkurencyjności uwarunkowany jest dwoma czynnikami określonymi w strategii rozwoju przedsiębiorstwa:

  1. Podniesienie innowacyjności firmy
  2. Rozszerzenie oferty produktowej

Przed rozpoczęciem projektu firma nie posiadała maszyn produkcyjnych o tak wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, aby umożliwić przedsiębiorstwu zaspokojenie wyżej wymienionych potrzeb, niezbędnych do dalszego dynamicznego rozwoju. Główną barierą, która ograniczała dalszy rozwój, był brak zaawansowanej technologii produkcyjnej umożliwiającej wprowadzenie do oferty nowych produktów, których projekty powstają w dziale wydawniczym spółki GRANNA. Główną przewagą konkurencyjną przedsiębiorstwa jest dział wydawniczy, który zajmuje się wymyślaniem, badaniem i rozwojem projektów gier. Dzięki własnym pomysłom firma nie musi płacić kosztownych opłat licencyjnych oraz dowolnie może podnosić atrakcyjność oferowanych produktów.

Dzięki realizacji projektu firma zakupiła dwie zaawansowane technologicznie maszyny:

  1. Maszynę do wyrobu pudełek
  2. Maszynę do wyrobu plansz

 

DZIAŁANIE 8.2 – WDROŻENIE SYSTEMU B2B

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z funduszu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz ze śroków budżetu państwa.

Dotacje na innowacje .

 

„Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w obszarze komunikacji
z partnerami.”

Wartość dofinansowania: 272 371,20 PLN

Wartość projektu: 611 953,00 PLN

Beneficjent: Granna Sp. z o.o.

W ramach projektu wdrożony został system B2B: Zintegrowany System Obsługi Sprzedaży i Zaopatrzenia (ZSOSZ) składający się z Systemu Obsługi Klienta, Sprzedaży i Zaopatrzenia oraz Systemu Planowania i Obsługi Produkcji. Dwa procesy biznesowe pomiędzy partnerami zostały objęte systemem:

  1. Proces Ofertowania i Zamówienia
  2. Proces Planowania i Realizacji Produkcji

Pięciu przedsiębiorców zostało objętych systemem B2B realizującym Elektroniczną Wymianę Danych w standardzie EDI/EDIFACT.

 

Dane teleadresowe do osoby zajmującej się projektami:
Adres e-mail: info@granna.pl
Telefon: 22-677-21-32Bądź na bieżąco, zapisz się na newsletter:
Polecamy również:
powrót na górę
Mapa serwisu | Newsletter | Katalog gier | sklep.granna.pl | Dotacje |Kontakt